Ο Σύλλογος

Οι απόδημοι της Ανατολικής Φραγκίστας στην Αθήνα ίδρυσαν το έτος 1981 το Σύλλογο Ανατολικής Φραγκίστας «Οι Δώδεκα Απόστολοι», ο οποίος εδρεύει στην οδό Αδριανουπόλεως 24, Νέα Ιωνία Αττικής Τ.Κ. 142 32.
Πρόεδρος σήμερα είναι ο κ. Κουτσιούμπας Γ. Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος η κα. Μαρία Παπαδοπούλου, Γενικός Γραμματέας ο κ. Νικόλαος Τσαγκαράκης, Ταμίας ο κ. Δημήτριος Μήτσιου, Τακτικά μέλη οι Δημήτριος Σπ. Λάμπρου, Παύλος Χρ. Κόκκοτος, Γεώργιος Καραβίδας.